Updates

เมืองสำคัญ

ตลาดชีวจิ (Shivaji) แถวถนนเอ็ม.จี. ปูเณ่

ตลาดชีวจิ (Shivaji) หรือบางทีเราก็เรียกว่าตลาดเอ็ม.จี.(M.G.) ตามชื่อถนนที่ตั้ง อยู่ในเขตพื้นที่ที่เรียกว่าแคมป์ ตรงข้ามกับโบสถ์เซนต์ซาเวียรส์ (St.Xaviers) ตลาดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกในเมืองปูเณ่ เพราะตัวอาคารโบราณที่ตั้งของตลาดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 (125 ปีมาแล้ว) โดย พลโท จอห์น รอสส์ (Lt. Gen John Ross) เป็นผลงานการก่อสร้างด้วยหินที่มั่นคงและยืนหยัดจนถึงปัจจุบัน (...อ่านต่อ)

พิพิธภัณฑ์ ราช ดินาการ์ เกลการ์ (Raj Dinakar Kelkar Museum)

ปูเณ่เป็นเมืองใหญ่ โดยเฉพาะเป็นเมืองสำหรับการศึกษา นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้ว แหล่งความรู้ต่างๆ สำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนก็มีมากไม่แพ้กัน เช่น พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ในเมืองปูเณ่มีพิพิธภัณฑ์มากมายกระจายอยู่ทั่วไป ทั้งในสถาบันการศึกษาและพิพิธภัณฑ์เอกชน (...อ่านต่อ)

ปัลกี (Palkhi) เทศกาลประจำปีของรัฐมหาราษฎร์

เทศกาลปัลกี (Palkhi Festival) นี้จัดขึ้นประจำทุกปีในเดือน Ashadh (มิุถุนายน-กรกฎาคม) และเดือน Karthik (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ซึ่งใช้เวลาเฉลิมฉลองทั้งหมดรวม 22 วัน ที่พิเศษอย่างยิ่งคือ เทศกาลนี้มีขึ้นเฉพาะแต่ในรัฐมหาราษฎร์เท่านั้น และดำเนินต่อเนื่องยาวนานไม่ขาดตอนกว่า 1000 ปี (...อ่านต่อ)