โฆษณา
Updates

ธงชาติอินเดีย “ไตรังคา” (Tiranga)

ธงชาติสาธารณรัฐอินเดีย (National Flag) นิยมเรียกว่า “ไตรังคา” เป็นคำที่มีความหมายเดียวกับคำว่า “ไตรรงค์” ซึ่ง แปลว่า “สามสี” ลักษณะเป็นแถบสีแนวนอนสามสี สีแสดหรือเหลืองเข้ม (แสดงถึง ความกล้าหาญและการเสียสละ) อยู่ด้านบนสุด สีขาว (แสดงถึง สันติภาพและสัจจะ) อยู่ตรงกลาง และสีเขียวเข้ม (แสดงถึง ศรัทธาและความกล้าหาญ) อยู่ด้านล่าง ทั้งสามแถบสีมีสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธง เท่ากับ 2:3


ตรงกลางผืนธงที่เป็นแถบขาวมีวงล้อธรรมจักรสีน้ำเงินเข้ม ได้แบบมาจากวงล้อธรรมจักรที่ปรากฏอยู่บนหัวเสาของพระเจ้าอโศกมหาราชที่สารนาถ มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับความกว้างของแถบสีขาวกลางผืนธง รูปธรรมจักรนั้นมีซี่ล้อ 24 ซี่ อันเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่ในธงนี้ได้ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศอินเดีย

ธงนี้ได้รับการยอมรับเป็นธงชาติสาธารณรัฐอินเดีย ในการประชุมเฉพาะกิจของสภาร่างรัฐธรรมนูญอินเดีย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 อันเป็นเวลา 2 สัปดห์ก่อนหน้าการประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 สิงหาคม ปีเดียวกัน และธงติรังคานี้มีที่มาจากธงของคองเกรสแห่งอินเดียซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2398 เพื่อการเรียกร้องเอกราชของอินเดีย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โดย poowiang
http://learningpune.com/?p=898

โฆษณา

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: